Kefalo Me

Background Image
racom Orja Luka, Danilovgrad, Montenegro
Pozovite nas 067 474 147 Call Centar 068 329 262
racommontenegro@gmail.com
Specifikacije

Osnovna djelatnost firme „Racom“ iz Danilovgrada je sprovođenje mjera sanitarne zaštite, odnosno mjera DDD-a (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama.
Dezinsekcija obuhvata različite mjere koje se preduzimaju kako bi se zaustavili rast i razmnožavanje ili potpuno uništile populacije štetnih insekata.
Deratizacija označava istrijebljenje pacova, miševa i sličnih vrsta glodara putem bioloških, mehaničkih ili hemijskih sredstava.

Fumigacija se koristi za kontrolu štetočina u zgradama (strukturna fumigacija), zemljištu i rasadima, a koristi se i za preradu robe koja se uvozi ili izvozi u cilju spriječavanja prenosa štetnih organizama.
Uspješno obavljamo poslove sanitarne zaštite u velikom broju objekata različitih namjena, kao što su: trgovački lanci, privatni stanovi, stambene zgrade, ugostiteljski objekti svih kategorija, turistička naselja, hoteli, poslovni i industrijski objekti svih namjena, škole, zdravstveni objekti, farme, i dr.

Nema Recenzija

Postavite komentar

Napišite komentar

Orja Luka, Danilovgrad, Montenegro

Dobijte uputstva
Sada pitaj